Scale-ups in crisis: Act now or die later?


Je ziet steeds vaker scale-ups omvallen (bv. Lightyear (0), Red je Pakketje en Greenmo), in de kosten snijden (bv VanMoof, Messagebird, Sendcloud etc) of noodgedwongen verkocht worden. In de krant zie je slechts het topje van de ijsberg.

De vraag is of hier sprake is van incidenten of van een trend. In mijn ogen is het dat laatste. Voor veel scale-ups die eerder tegen hoge waarderingen veel geld hebben opgehaald zal dit tot problemen leiden. Ontegenzeggelijk zijn VC-investeerders kritischer geworden, maar je kunt stellen dat de (nog jonge) VC-industrie in Nederland volwassen wordt.

Voor scale-ups en investeerders is dit een nieuwe realiteit. Waar het voorheen gebruikelijk was om pas laat je vervolgfinanciering rond te krijgen is dat nu een riskante en vaak onverantwoorde strategie. Door te lang te wachten/hopen op nieuwe funding gaat waardevolle tijd om in te grijpen verloren. Zonde zeker aangezien er vaak goede mogelijkheden zijn om te herstructureren en het bedrijf een gezonde toekomst te geven.

Op basis van mijn ervaringen met zowel scale-ups als volwassen ondernemingen heb ik een aantal lessons learned geformuleerd die kunnen helpen uit deze situatie te komen.

Wat moet je (niet) doen?

Grijp tijdig in – Zeker voor scale-ups is de verleiding groot te laat in te grijpen (immers die toekomstige groei/funding gaat in de tussenliggende periode deze keer echt lukken…). Trap niet in deze val en grijp op tijd in wanneer er nog genoeg te redden is;

Zet je trots opzij – hoe moeilijk het ook is, zeker als je met ziel en zaligheid hebt gewerkt aan het bouwen van een bedrijf, wees realistisch en kijk objectief naar de beste opties. Een verkoop, herstructurering of doorstart is beter dan een faillissement of doormodderen en hoeft niets af te doen aan de prestatie die je hebt geleverd. Vaak helpt het hierbij een blik van buiten te gebruiken;

Treedt daadkrachtig op – breng de situatie snel en goed in kaart en acteer. Gebruik daarbij geen kaasschaaf, het is beter één keer krachtig in te grijpen dan telkens kleine stapjes te zetten en te hopen op herstel;

Levensvatbare kern – Zorg dat je terug kunt schalen tot een levensvatbare kern met bewezen product market fit en voldoende competitive edge;

Turnarounds vereisen een andere skillset – haal tijdig de juiste mensen aan boord;

Gebruik de beschikbare instrumenten – gebruik de beschikbare instrumenten om effectief te herstructuren. Zo kan de WHOA een heel effectieve manier zijn een captable die op slot zit op te schonen.

Bridge funding – Zorg dat er funding is om de periode tot break-even te overbruggen (gebruik daar ook je bestaande runway voor);

Cultuur – Zorg voor een verandering in de mindset binnen het bedrijf, niet meer focussen op overleven maar met positieve energie richten op groei;

Bijzondere rol fiscus – vaak is de fiscus een belangrijke schuldeiser, de fiscus hanteert tot 1 oktober 2023 een soepeler regime voor herstructureren, wees niet te laat;

Meer weten of hulp nodig? Neem contact op met Wyngman of kijk op wyngman.nl

Eerste homologatie afgewezen

De nieuwe bijzonder beheer barometer is uit! (met input van Koens Consultancy)

De nieuwe Bijzonder Beheer Barometer is uit! Leuk om hier als herstructureringsadviseur mijn input op te hebben gegeven.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • de toename van de instroom vindt pas volgend kwartaal plaats en de piek in de instroom bij bijzonder beheer wordt in Q3 2021 verwacht. De belangrijkste reden voor de verschuiving is de aangekondigde verlenging van de steunmaatregelen.
  • De kans dat ondernemingen succesvol uit bijzonder beheer komen, is volgens het panel met 41% afgenomen.
  • De grootste instroom bij bijzonder beheer dossiers wordt nog steeds verwacht in de sectoren horeca, cultuur en detailhandel.
  • De Belastingdienst krijgt een belangrijke nieuwe rol als financier.
  • Het hoogtepunt van het aantal faillissementen wordt verwacht in Q4 2021. Additionele overheidsmaatregelen zijn wenselijk om de golf te beperken.


Zoals in de Barometer terecht wordt opgemerkt kan de WHOA ondernemingen uitkomst bieden om succesvol uit bijzonder beheer te komen en om een faillissement te voorkomen. Belangrijkste les is om niet te lang te wachten en tijdig met de voorbereiding te beginnen.

Wist u trouwens dat een WHOA-traject ook een interessante manier kan zijn voor investeerders om een bedrijf met een gezonde schuldenlast over te nemen?

Meer weten? Neem contact op en ik help u graag verder.

Download het volledige rapport hier: pwc-bijzonder-beheer-barometer-q1-2021-def

Nieuwe WHOA-kredietfaciliteit voor ondernemers 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6758390246397775872/

Stilte voor de storm...

In november 2020 waren er weer minder faillissementen dan in dezelfde maand één jaar eerder. Zoals ook blijkt uit de Bijzonder Beheer Barometer van PWC en de Universiteit Leiden, lijkt wat we nu zien stilte voor de storm.

In 2021 zal dit beeld er waarschijnlijk heel anders uit gaan zien. Gelukkig treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) per 1 januari in werking. De WHOA biedt goede tools om te herstructureren dan wel om je bedrijf met een schone lei te beëindigen.

Meer weten of de WHOA interessant voor jou kan zijn, neem gerust contact met me op of kijk op: klik hier